Breadcrumbs


KONTAKT


KADRA

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 2 nauczycieli na pół etatu nauczyciel rytmiki i logopeda oraz nauczyciel religii na 5 godzin. Personel administracji i obsługi liczy 9 pracowników.

 

Dyrektor przedszkola mgr Wioletta Malinowska nauczyciel dyplomowany

 

Kadra pedagogiczna

 

mgr Dorota Karpińska Fiuk nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Kalinowska nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Bugowska nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Siemiątkowska nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Brdak nauczyciel dyplomowany

mgr  Zenona Dużyńska nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Anna Topolewska nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Ossowska nauczyciel kontraktowy                                                                                           mgr Dorota Czarnomska nauczyciel dyplomowany katecheta

mgr Marta Świniarska nauczyciel kontraktowy logopeda

mgr Piotr Wojtczyk nauczyciel mianowany nauczyciel rytmiki

mgr Magdalena Rutowska nauczyciel języka angielskiego

 

Pracownicy administracji

Danuta Sokołowska

Maria Żulewska

Pracownicy obsługi

Anna Albrewczyńska

Elżbieta Kaźmierczak

Izabela Kaźmierska

Jerzy Kamiński

Pracownicy bloku żywieniowego

Honorata Retkowska

Barbara Pstrągowska

Elżbieta Szydłowska