Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH !

 

Rozdanie dyplomów z okazji pożegnania przedszkola odbędzie się w formie indywidualnej dnia 23.06.2020 r. w godz.10-12 w holu przedszkola.  Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa  (obowiązuje dezynfekcja rąk,  użycie  maseczek   i zachowanie  odległości wg  zaznaczonych linii). 

Serdecznie zapraszmy! 

 

Dyrektor Przedszkola

Ogłoszenie 

 

Od 01.07.2020 r. do 14.08.2020 r. czynny będzie w naszym przedszkolu  oddział dyżurujący.  

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci  do 12.06.2020 r. do wychowawców grup,  w sekretariacie przedszkola lub  telefonicznie w godz. 9-12

Nr tel. 23 6752981

GALERIA ZDJĘĆ PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH PRZEZ DZIECI NT.

"PODZIĘKOWANIA DLA BOHATERÓW"

 

Zaprezentowane prace są podziękowaniem dla lekarzy, pielęgniarek ,ratowników medycznych, pracowników złużby zdrowia, policjantów, strażaków, żołnierzy za ich trudną pracę  podczas pandemii koronawirusa. Są znakiem,że przedszkolaki doceniają ich i są im wdzięczni za ich poświęcenie,niesienie pomocy, za bohaterstwo.

Czytaj więcej...

                                                             OGŁOSZENIE

W związku z możliwością otwarcia przedszkola od dnia 11 maja 2020r. prosimy rodziców (opiekunów prawnych),którzy zadeklarowali od poniedziałku obecność dziecka,  aby zapoznali się z poniższymi procedurami  oraz pobrali  i  podpisali oświadczenia .  

  Wypełnione oświadczenia prosimy  składać w sekretariacie placówki w dniu 7.05.2020r. (czwartek)  w godz. 9-12.

 

Dyrektor Przedszkola 

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie zajęć prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Żurominie

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Żurominie

 

 

 

Procedura pierwszeństwa przyjęć w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Żurominie

 

 

 

OŚWIDCZENIA DO POBRANIA 

 

załaczniki

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej przedłuża zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych do 24maja br.