Breadcrumbs


KONTAKT


Przegląd  piosenki

przedszkolnej

 - Bieżuń 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Wycieczka 4-latków

do Płocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czytaj więcej...

 

Wiosenne wierszowanie   

 

 

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 Spotkanie z pisarką -

    Zofią Stanecką

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

                                        

 

 

  Wycieczka 6-latków do apteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...